"África levantará cabeza cuando Europa le quite la bota del cuello".
(un subsahariano llegado en patera, a Canarias)

 

A human tragedy equivalent to 4 Titanics

La superficie de la Isla de Cerdeña - ¿Realmente hay voluntad de acoger al HERMANO?

 

Inhumana situación de migrantes subsaharianos que viven debajo de un puente en Valencia
The Shame of Spain - La vergüenza de España - YOU TUBE
 

Full d'ajuda als immigrants, a Barcelona (edició especial per a l'estiu 2007)

Edición reducida (dos hojas por página, para fotocopias más económicas)

Web, TV, Radio des de Canarias: Ojos Solidarios


"Emigras cuando ya no puedes más"
(con la violencia, la inseguridad de saber si podrás ser atendida en caso de enfermedad, pues hay que pagarlo todo...)

(Una inmigrante ecuatoriana en Málaga)


Senegal: “Arrêtez d’envoyer vos fils à la mort..” / Le peuple noir: la mémoire minorée

"Vive Le Senegal et Gloire a sa jeunesse"

TV del Senegal en directe / Senegal TV Live

Visita virtual a l’illa de Gorée, Dakar, Senegal. La “casa dels esclaus”

La Maison des Esclaves, date de 1776. Construite par les Hollandais - c'est la dernière esclaverie en date à Gorée. Les premières remontent à 1536, construites par les Portugais, premiers Européens à fouler le sol de l'Ile en 1444.

Pendants trois siècles et demi, traqués, chassés, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Sur ce transfert brutal de millions de Noirs la quasi totalité du Nouveau Monde construisit les réalités politiques, économiques et sociales.

“Des millions et des millions d’hommes, de femmes et d’enfants, aujourd’hui disent non à la misère et à la honte, parce que des hommes hier traités en esclaves par les puissants ont en leur coeur affirmé qu’ils étaint des hommes.
Et nombreux sont morts pendant trois siècles pour que jamais personne ne l’oublie.”

Joseph Wresinski. Fondateur du Mouvement International, AÏD Quart Monde, 27-II-1987

"Des de la porta del no-retorn a la "casa dels esclaus", el Papa, en la seva visita, va demanar perdó a l'Àfrica en nom dels països cristians responsables de la tracta d'esclaus".

"África levantará cabeza cuando Europa le quite la bota del cuello" (Un "il·legal" llegado en patera)

"Un dia l'avortament serà del tot prohibit arreu del món, i la seva legalització serà tant impensable con ho és ara la legalització (o despenalització) de l'esclavatge" (Un sacerdot provida als EE.UU.)


TV de Nigèria / Nigeria lidera la lluita contra la corrupció a Àfrica

Le Journal Afrique, l’actualité panafricaine / Noticias de África

Àfrica, a fons - África a fondo - Africa in depth: Revista Mundo Negro

Antena 3 Noticias (videos): especiales, sociedad, consecuencias de la inmigración

Santa Sede: Los muros no detendrán a millones que huyen de dictadura de la pobreza

Full d'ajuda als immigrants, a Barcelona 2007

Edición reducida (dos hojas por página, para fotocopias más económicas)

Links solidaris - Links solidarios - Solidary Links

A human tragedy equivalent to 4 Titanics


peoplebanner_05b.gif (1863 bytes)
"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed."

Declaration of Independence, United States Congress, July 4th, 1776.

Universal Declaration of Human Rights
Declaració Universal dels Drets Humans
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Preamble / Preàmbul / Preámbulo

"Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world ..... "

"Considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el món ... "

"Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana ... "

"Declarem aquestes veritats com a evidents en elles mateixes, que tots els homes són creats iguals, que els són concedits pel seu creador certs drets inalienables, que entre aquests drets hi ha la Vida, la Llibertat i la recerca de la Felicitat. Que per assegurar aquests drets, el governs són instituïts entre els homes, derivant els seus poders legítims del consentiment dels governats."

Declaració de Independència. Congrés dels Estats Units, 4 de juliol de 1776.

===============

"Declaramos estas verdades como evidentes en ellas mismas, que todos los hombres son creados iguales, que les son concedidos por su creador unos derechos inalienables, que entre estos derechos está la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad. Que para asegurar estos derechos, los gobiernos son instituidos entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados."

Declaración de independecia. Congreso de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776.

peoplebanner_05b.gif (1863 bytes)

Mn. Joan Manuel Serra i Oller / Home