Festa de Solidaritat del Barri de la Sagrada Família
amb els nous veïns immigrants

Dissabte, 31 de març de 2001

Organitzat per l'Associació de Veïns del Barri (amb la participació de la parròquia de la Sagrada Família:
l'Agrupament Escolta Antoni Gaudí, Esplai i Comunitat de Vida Cristina, CVX Sagrada Família). Va animar la festa, el grup Nomad Way, de Gràcia.