UNA CATALUNYA MÉS RICA PERÒ MÉS INHUMANA

Cançons provida. Web Vida Humana Internacional. Espereu un minut per escoltar la cançó un cop seleccionada.Avortament per naixement parcial. Un infanticidi amb "totes les de la llei".
Avortament per naixement parcial a Catalunya:
 un infanticidi "amb totes les de la llei".
Cristians de Catalunya, fins quan callarem??

Parem l'avortament ara, JA!!

Uneix-te al Yahoo Group: "Aborto Nunca más". 
Passa la veu!! Acabem amb l'avortament per sempre!!

(treure música de fons / restaurar música de fons)


Catalans(es), Tinguem seny, no ens precipitem vers la immoralitat!!
(Carta Oberta d'un prevere català a la Societat Catalana)
Carta oberta d’un prevere català a l'Església de Catalunya / crònica de la lluita

CLÍNICA DELS HORRORS A BARCELONA, IMPUNE!

Aquest nou estatut, amb l'avortament
NO SI-US-PLAU!
BRITISH DOCTORS SEND WOMEN TO BARCELONA, FOR LATE ABORTIONS!!

Algunes respostes rebudes:
SI ELS CRISTIANS CALLESSIN, CRIDARIEN LES PEDRES!!

 

La realitat crua i dura del crim de l'assassinat de l'infant no nascut:

(Moviment provida, USA)

(Perquè mostrar fotos d'avortaments? Resposta de "Sacerdots a favor de la Vida". EE.UU. d'Amèrica)

Una mare soltera, en un fòrum de la web Abort73.com:

"I am a single mother of one child and never in my life did the word abortion cross my mind. I would never kill a child. I love my son. This needs to become illegal in the whole world! We need to stop this from happening ever again. What in the world are these women thinking when they decide "okay I think I am going to kill my baby today" NO NO NO NO! Why? I really cannot grasp why they do it. This is a terrible thing. I can't even find the right word to describe how terrible this really is.
Lets stop this now."

-------------

"Sóc una mare soltera d'un nen i mai en la meva vida se'm va creuar per la meva ment la paraula ‘avortament’. Mai mataria a un nen. Estimo el meu fill. Això ha d'arribar a ser il·legal en el món sencer! Necessitem parar això perquè no succeeixi mai més. Que pensen aquestes dones quan decideixen "crec que avui vaig a matar al meu bebé." NO NO NO NO! Per què? Realment no puc ni comprendre perquè ho fan. Això és una cosa terrible. No puc ni tan sols trobar la paraula exacta per a descriure com n’és de terrible això realment.
Parem això ara, ja!!"


 

Aquesta pàgina vol despertar consciències adormides, davant una situació gravíssima!!
DIGUES NO. SEREM MENYS RICS I MENYS PODEROSOS, PERÒ SEREM MÉS HUMANS!!
Aquest nou estatut "blinda" el crim horrorós de l'avortament (art. 41.5), que ja s'està fent de manera escandalosament impune a casa nostra. Vénen d'arreu d'Europa a matar els fills i filles: DIGUEM NO!!
NO SÓC NI DEL PP NI D'ERC (partits que respecto), SÓC SIMPLEMENT CRISTIÀ!!
(Per cert, prefereixo el 600 amb els dos nens, que un mercedes sense nens perquè els hem...)
 

Prefaci: resposta a dues objeccions habituals


No estimo Catalunya i per això demano el NO?
Resposta: Sóc català i estimo molt Catalunya. Precisament per això, em dol que es defineixi com una Nació immoral, on s'hi poden fer impunement crims que no es poden fer enlloc més d'Europa (la continuació de l'avortament lliure que de fet es fa actualment a Catalunya, queda "blindat" per l'article 41.5). Precisament perquè estimo Catalunya, voldria que Catalunya fos un referent mundial de humanitat i no de inhumanitat!!

 

Els cristians no tenim autoritat moral perquè hi ha hagut massa errors greus al passat? Nacionals catolicismes, una església còmplice de dictadures (l'església franquista a Espanya, durant 40 anys), la inquisició, la creu i l'espasa a les colònies, els capellans pederastes, etc, etc, etc.
Resposta: Si per haver comès errors greus, no es pogués parlar, ningú podria obrir la boca. De la mateixa manera que no seria just mirar sols els defectes o les pàgines fosques de la vida de una persona, sense veure tot el que hi ha de bo, que sovint és més que allò altre, tampoc no es just mirar sols les pàgines negres de l'Església. Hi ha també moltes pàgines glorioses. Una de les més glorioses potser: el fet que els drets i deures de cada individu avui, dels creients i dels no creients, es fonamenten en el concepte de la "dignitat de la personeta  humana", que és indiscutiblement un concepte cristià. A la Roma pagana, aquest concepte no existia i per això hi havia una bona part de la població que eren esclaus ("servus res est", "l'esclau es una cosa") sense drets de cap mena. Se'ls podia matar impunement, o fins i tot gaudir amb l'espectacle inhumà de la seva lluita a mort. També s'hi practicava amb molta naturalitat l'infanticidi, que consistia en deixar morir en nou-nat si no el volia el pare. Quan l'Imperi ja va ser cristià, es va humanitzar progressivament.

La persona, subjecte de drets i deures, és un concepte cristià fruit de la reflexió teològica sobre el misteri de Déu,  que és Pare, Fill i Esperit Sant: misteri infinit de VIDA i de comunió INTERPERSONAL; origen i font de tot el que existeix. Origen i font de la personeta humana, imatge i semblança d'aquest misteri infinit de VIDA I D'AMOR. Aquesta és la font inesgotable de l'amor diví que el cristià, a imitació de Crist, el Fill etern del Pare, ple del seu Esperit d'Amor, vessa sobre el món, en una lluita incansable per la Vida i la defensa dels més febles. Una lluita que sols acabarà quan arribi aquell Diumenge sense posta, quan la Humanitat sencera entrarà en el repòs i en el goig etern de Déu. Quan Déu eixugarà totes les llàgrimes dels ulls i ja no hi haurà més crits, ni sofriments, ni penes i la mort ja no existirà, perquè les coses d'abans hauran passat. Déu haurà fet que tot sigui nou (del llibre de l'Apocalipsi, capítol 21-22).
Així com el nen en el ventre de la mare no s'imagina la meravella que li espera a fora, així tampoc nosaltres no ens podem imaginar la meravella que ens espera més enllà del trànsit dolorós de la mort, que és la naixença a la VIDA per sempre.

 

Mn. Joan Manuel Serra i Oller, prevere - Parròquia. Pl. Dr. Salvans 1 - Sant Sadurní d'Anoia 08770

Tel. 667005844. DNI: 46141583 – H  -  e-mail: joan_manuel_s@hotmail.com

Quí sóc?

Carta oberta d’un prevere català a l'Església de Catalunya / crònica de la lluita


Lluís Espinal, o la valentia de la fe
(testimoni admirable d'un jesuïta català, valent lluitador fins a la mort, per la justícia social i la Veritat que ens fa lliures)

Ignasi d'Antioquia: "M'estimo més morir en Crist que no regnar sobre els límits de la terra".

Dossier complert de la web en word:
 part1 (45 pàgines / 1,3MB), part2 (44 pàgines / 2,1MB), sencer (88 pàgines / 3,4MB)

Text Mare Teresa i Cas Horror Ginemedex / Cas Ginemedex i Aturem el Genocidi

 


Música religiosa de fons, d'un recent pelegrinatge a Terra Santa: música I, II


De la nota dels Bisbes de Catalunya sobre l'Estatut 2006

“... Els bisbes valoren positivament tot allò que el progrés de l’autogovern pot aportar a Catalunya: redreçament del país, suport a la llengua i a la cultura pròpies, enfortiment de les institucions catalanes i millora del seu finançament. Desitgen que si el nou Estatut és aprovat definitivament, sigui aplicat amb generositat, amb atenció a les necessitats reals del país i amb sentit de solidaritat fraterna i de respecte mutu entre els ciutadans de Catalunya i els de la resta d’Espanya.

No poden, tanmateix, els bisbes deixar d’expressar, una vegada més, la seva preocupació per la manera com el Títol primer de l’Estatut tracta la dimensió ètica de la vida, el matrimoni i la família, la dignitat de la persona humana, la llibertat d’ensenyament pròpia d’una societat democràtica i pluralista, i el respecte pels més dèbils, sobretot els no-nascuts i els malalts terminals. El contingut d’aquest Títol primer, tot i que no estableix una normativa i que està limitat per l’article 37.4, palesa uns criteris que contradiuen l’esperit de l’humanisme cristià.

Com per a d’altres decisions de tipus polític, serà cada persona qui haurà de fer un discerniment just i equitatiu per decidir responsablement la seva posició davant el referèndum que s’anuncia per d’aquí a uns mesos, sabent que en depèn el futur del nostre poble.”

Del Text de l’Estatut tramès al Senat pel Congrés dels Diputats:

 

Art. 41.5. Els poders públics, en l’àmbit de llurs competències, i en els supòsits que estableix la llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual.

 

 

Més diners i més poder polític per a Catalunya, SÍ!

Més diners, més poder polític per a Catalunya i l’avortament lliure, NO!!

 

Mn. Joan Manuel Serra i Oller, prevere 

Parròquia. Pl. Dr. Salvans 1 - Sant Sadurní d'Anoia 08770

Tel. 667005844. DNI: 46141583 – H  -  e-mail: joan_manuel_s@hotmail.com

 

Recull del contingut de la web en format word: Breu (2 fulls), Complert (9 fulls)


Catalunya, SÍ!!
AIXÒ, NO!!
 


Article

41.5

Nou Estatut
No!!

 

(pòsters i quartilles)
(Atenció: les imatges poden ferir la teva sensibilitat)!!

=========================

Dramàtic reportatge gràfic sobre els horrors de l'avortament
(Web Deleg. Família, Arquebisbat de Barcelona)
(Atenció: les imatges poden ferir la teva sensibilitat)!!


Cristians de Catalunya,

tallem el pas als delictes que proven d’esmunyir-se!!

La llum de Crist és dia sense nit, dia sense fi. I que aquest dia és Crist, ho diu l’Apòstol: “S’acaba la nit i el dia s’acosta”. Diu: “S’acaba la nit”, no diu “continua”, perquè entenguis que, quan ve la llum de Crist, les tenebres del diable són foragitades i no continua la negror del pecat, perquè sàpigues que aquesta gran resplendor treu les negrors d’abans i talla el pas als delictes que provaven d’esmunyir-se.

(Dels sermons de Sant Màxim de Torí, bisbe - Diumenge 5è de Pasqua)

 Catalunya, SÍ!!

AVORTAMENT, NO!!

(pòster en word) 

LA MERAVELLA DE LA VIDA,
Catalans, defensem-la!!
(encara que tinguem menys diners i menys poder,
la vida no té preu, és SAGRADA,
ÉS DO DE DÉU)

(Meravella de la vida: de la web de la Delegació de la Família, Arquebisbat de Barcelona)


Anàlisi a fons del Nou Estatut des de la perspectiva cristiana
...

 1. L’Estatut s’afirma en els Drets Històrics, però alhora censura tota referència al Cristianisme, fonament d’aquests drets, cultura i tradició.
 2. Deliberadament no s’hi ha volgut incorporar cap reconeixement del fet religiós o de les confessions religioses com fan les Constitucions Europea i Espanyola. Per l’Estatut la religió no existeix a Catalunya.
 3. Eludeix el dret a la llibertat d’ensenyament que està establert a la Constitució.
 4. Pot limitar el dret a rebre classe de religió a l’escola pública.
 5. El Títol I fomenta les unions de fet, alhora que ignora el matrimoni.
 6. No contempla l’especificitat de la família configurada en torn al matrimoni malgrat la jurisprudència del Tribunal Constitucional.
 7. Oblida escandalosament la solidaritat intergeneracional amb els menors de 50 anys amenaçats per la fallida de la Seguretat Social.
 8. Dóna peu a introduir l’eutanàsia i el suïcidi assistit, pels quals la Generalitat ja ha fet pública una iniciativa política.
 9. Dóna peu a vulnerar el dret a la vida des de la seva concepció que estableix la Constitució Espanyola, en instaurar el principi de que la dona té dret a disposar del propi cos sense cap limitació, establint així l’avortament lliure.
 10. No incorpora cap principi, dret o deure que protegeixi a l’ésser humà, ni tant sols els acordats per les Nacions Unides sobre la clonació.

...

Análisis a fondo del Nou Estatut des de el punto de vista cristiano
...

 1. El Estatuto se afirma en los Derechos Históricos, pero a la vez censura toda referencia al Cristianismo, fundamento de estos derechos, cultura y tradición.
 2. Deliberadamente no se ha querido incorporar ningún reconocimiento del hecho religioso o de las confesiones religiosas como hacen las Constituciones Europea y Española. Para el Estatuto la religión no existe en Cataluña.
 3. Elude el derecho a la libertad de enseñanza que está establecido en la Constitución.
 4. Puede limitar el derecho a recibir clase de religión en la escuela pública.
 5. El Título I fomenta las uniones de hecho, a la vez que ignora el matrimonio.
 6. No contempla la especificidad de la familia configurada en torno al matrimonio a pesar de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
 7. Olvida escandalosamente la solidaridad intergeneracional con los menores de 50 años amenazados por la fallida de la Seguridad Social.
 8. Da pie a introducir la eutanasia y el suicidio asistido, para los cuales la Generalitat ya ha hecho pública una iniciativa política.
 9. Da pie a vulnerar el derecho a la vida desde su concepción que establece la Constitución Española, al instaurar el principio de que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo sin limitación, estableciendo así el aborto libre.
 10. No incorpora ningún principio, derecho o deber que proteja al ser humano, ni siquiera los acordados por las Naciones Unidas sobre la clonación.

...

Iniciem la campanya sobre el Títol I de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

És necessari que fem sentir les raons per les quals discrepem del Títol I de l’Estatut i en conseqüència ens hi oposem. Com ha declarat l’Arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Martínez Sistach, “hi ha molts grups de persones i de cristians que constituïm un nombre important de la societat catalana, que mereix un reconeixement i que no ens trobem satisfets” amb el Títol I de l’Estatut perquè no reconeix la llibertat religiosa ni recull les aspiracions dels catòlics, a diferència del que sí succeeix en la Constitució Espanyola i el projecte de Constitució Europea. Per tirar endavant la campanya necessitem la teva col·laboració...

Mobilitzem-nos per omplir el Palau de Congressos


Del manifest d'una església jove evangèlica a Baracaldo (Vizcaya)


La Resistencia -
"extremistas del amor":

Mi mundo comienza en el útero de mi madre. No soy fruto de una casualidad, ni de un error. Rompo la placenta que me separa de la libertad y respiro por primera vez el aire de un mundo al que estoy llamado a revolucionar. Mi nombre está escrito en el cielo, mi destino marcado antes de la fundación de lo existente, mi nacimiento ha desatado un profundo y sonoro amén de millones de ángeles, el universo contempla el despertar de un nuevo Big-Bang, cuya onda expansiva se extenderá más allá de mi muerte. Una nueva estrella alumbra el cielo, es sólo el despertar de una esperanza. ¿Puede acaso un error abrir una brecha así en la historia?

(pòster D4, quartilla)
 


Mother Teresa said:

"The greatest destroyer of love and peace is abortion, which is war against the child. The mother doesn't learn to love, but kills to solve her own problems. Any country that accepts abortion is not teaching its people to love, but to use any violence to get what they want."

"El principal destructor de l’amor i de la pau és l’avortament, que és la guerra contra l’infant. La mare no aprèn a estimar sinó que mata per resoldre els seus propis problemes. Qualsevol país que accepta l’avortament no està ensenyant a la seva gent a estimar, sinó a utilitzar qualsevol mena de violència per aconseguir el que volen."


LA SAGRADA FAMÍLIA DE BARCELONA
SÍMBOL D'UN POBLE. MONUMENT A LA FAMÍLIA I A LA VIDA
La família és Sagrada. LA VIDA ÉS SAGRADA, DO DE DÉU.
"La façana del naixement representa l'alegria de la vida!" Gaudí

WEB DE LA PARRÒQUIA (EXPLICACIÓ DE LES FAÇANES / SIMBOLISME)
Jornada solidaria i humanitària amb els immigrants, parròquia
Solidaritat amb els nous veïns d'arreu del món. Nens del barri.

PRESENTACIONS EN POWER POINT: NAIXEMENT / PASSIÓ


Diàleg amb una internauta, antiga escolaneta de Sant Sadurní, ara periodista, crítica amb la web

Com podeu enviar coses així, es que l'església s'ha tornat boja?

La dona ha de poder decidir sobre la seva vida, no sempre un embaràs és desitjat. Posem el cas d'una violació, qué ha de fer la víctima Mossén? Ha de recordar aquell instant desastrós de la seva vida cada vegada que miri a la cara el seu fill perquè no té dret a avortar? 
...
Resposta:

Em dius: "Jo he fet d'escolana molts anys a Sant Sadurní, per haver d'empassar-me aquesta publicitat enganyosa, de la seva part."

No és més enganyosa la publicitat que es fa des de la Generalitat (ja no el tripartit) sobre l'Estatut??: "Més diners i més poder de decisió", per decidir què, exactament?? Més diners i més poder, a canvi de què, d'una pila de immoralitat anticristiana??

Una noia boliviana, fa uns dies em va dir que ja havia pagat els 400 euros per avortar el seu fillet de més de 5 mesos (com el de la foto??). Es va aixecar de la clínica i va marxar de vergonya. Volia avortar perquè no tenia papers i el seu company, també sense papers, té una feina poc estable. Els vaig dir que a Catalunya hi ha molta gent a favor de la vida i que no faltarien les ajudes: han decidit tenir el seu fillet.
...

(text sencer)


crist.jpg (27610 bytes)

Autor: Mestre de Lluçà (s. XIII), Museu Episcopal de Vic

(Pare, perdona'ls que no saben el que fan)

Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios ha mostrado su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados.
Estimats, si Déu ens ha estimat tant,
també nosaltres ens hem d'estimar els uns als altres.


1ª de Juan 4,7-11

"Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero":
Vídeos de la web, con la música e imágenes de la adoración eucarística en EWTN
I, II, III, IV


Música: El Virolai, en MP3

Músiques de fons:
(Font: http://www.ciberiglesia.net/recursos/mp3.htm)

Yo quiero tener un millón de amigos
Roberto Carlos

¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti?
http://www.ciberiglesia.net/ftp/pub/musica/hermana_glenda-nada_es_imposible_para_ti.mp3
Hermana Glenda. Chile-España.

"Creo Firmemente que lo conseguiremos...creo firmemente en la humanidad"
http://www.ciberiglesia.net/ftp/pub/musica/domingoperez/domingo-perez_creo_firmemente.mp3
Domingo Pérez. España - Murcia. www.trovador.com

 "Mi hermano no puede morir" (Brotes de Olivo)
http://www.ciberiglesia.net/ftp/pub/musica/brotesdeolivo/94amen/09-esmihermano.mp3

(treure música de fons / restaurar música de fons)

NO SE PUEDE SEPULTAR LA LUZ
NO SE PUEDE SEPULTAR LA VIDA
NO SE PUED SEPULTAR A UN PUEBLO
QUE BUSCA LA LIBERTAD!!
(Juan Antonio Espinosa)

Yo creo en tu resurrección (Hermana Glenda)
"... Yo creo que tu, Señor, vencerás en mi...
Yo creo en tu resurección porque ni el dolor ni mi propio error,
ninguna angustia podrá separarme de tu amor...
Yo creo en tu resurrección porque puedo amar,
porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor...
... creo que donde sobreabundó el pecado sobreabundó más tu gracia..."

Danos un corazón grande para amar (Juan Antonio Espinosa)

Santa Maria del Camino (Juan Antonio Espinosa)

"Encara que et diguin alguns que res no pot canviar, lluita per un món nou,
LLUITA PER LA VERITAT!!"


L'Aserejé bíblico. Para los niños de la catequesis bíblica (mp3. A partir del minuto 13)

Selecció de vídeos de Youtube

Cançons Provida
Web: Vida Humana Internacional

(espereu un minut per sentir la cançó un cop seleccionada)

(treure la música de fons, per escoltar les cançons)

(restaurar la música de fons)

(Petició: si us plau, si teniu cançons religioses en format mp3 en català, feu-nos-les arribar. Moltes gràcies. joan_manuel_s@hotmail.com)

Ricón de intercesión (Ciber Iglesia):
Que Déu faci forts els cristians en les seves conviccions
Que Déu toqui el cor dels qui no coneixen la Llum de la vida que és Crist

__________


Enllaços d'interès:

Carta encíclica, Dios es Amor / Déu és amor

La separación Iglesia-Estado, «un gran progreso de la humanidad»; asegura el Papa
Una «sana laicidad» permite a sus pastores exponer los principios morales

El Papa ilustra tres principios innegociables para la Iglesia y los cristianos en política:

Defensa de la vida,
 reconocimiento de la familia
 y libertad de educación

(de zenit.org)

Discurso del Papa Benedicto XVI al iniciar el Congreso Eclesial de la Diócesis de Roma sobre «Familia y comunidad cristiana: formación de la persona y transmisión de la fe»

Imatges del pelegrinatge diocesà / fragments de vídeo (castellano)
(Molt ben acollits al poble del nostre bisbe, Alboraia, tocant a València)
Coneix el sorprenent miracle eucarístic "dels peixets", característic d'Alboraia


Per a la contemplació / Para la contemplación

Una imatge val per mil paraules / una imagen vale por mil palabras

Imagen captada por Michael Clancy en el preciso momento en que el bebé Samuel Armas -de sólo 21 semanas de gestación- sostiene el dedo del médico Joseph Bruner desde el interior del útero de su madre. Fotografía captada durante una intervención fetal por espina bífida realizada en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee (EE.UU.) en agosto de 1999.


Conferència Episcopal Tarraconense

  Preguntes de l’Agència Europa Press a Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, a propòsit del nou Estatut de Catalunya
 (9 de maig de 2006)
...

Per al propòsit bàsic de l’Estatut, aquest Títol Primer i els canvis que proposa són completament innecessaris i presenten una comprometedora disjuntiva en els ideals morals més sentits. És una llàstima que molts catalans es vegin obligats a claudicar en les seves pròpies conviccions racionals més profundes, a mans d’un relativisme. Sento molt que s’hagi arribat fins aquí. Si per a tothom és un deure el discerniment en consciència en assumptes tan importants que afecten drets fonamentals —que no són mai concessió d’una majoria—, per a un catòlic encara ho és més, i per això els bisbes amb seu a Catalunya hem demanat que cadascú faci un discerniment molt seriós abans de votar.
...
Si algun fidel cristià, fins i tot un eclesiàstic, es posiciona individualment pel que fa a aquest tema, en tot cas el que interessa és veure quins són els motius que dóna, però ningú no pot descarregar en ell la pròpia responsabilitat personal.
En qualsevol cas, els creients hem d’estar molt compromesos amb aquestes institucions tan bàsiques per a tota la societat, com són la família, la protecció de la vida humana i l’educació dels fills, i hem de treballar de valent perquè lleis moralment injustes siguin rectificades o no prosperin en un futur. Amb aquesta actitud decidida de participació ciutadana els catòlics fem un gran servei d’humanitat a tot el nostre poble. Prego —i aquests dies ho faig especialment a la Mare de Déu de Montserrat— perquè siguem capaços de portar endavant aquesta tasca que ens correspon a tots els ciutadans.

          † Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
President de la Conferència Episcopal Tarraconense
Tarragona, 3 de maig de 2006

Preguntas formuladas a Mons. Jaume Pujol Balcells, arzobispo metropolitano de Tarragona y primado y presidente de la Conferéncia Episcopal Tarraconense, por la Agencia Europa Press a propósito del nuevo Estatut de Catalunya
(9 de maig de 2006)
...
Para el propósito básico del Estatuto, este Título Primero y los cambios que propone son completamente innecesarios y presentan una comprometedora disyuntiva en los ideales morales más sentidos. Es una lástima que muchos catalanes se vean obligados a claudicar en sus propias convicciones racionales más profundas, a manos de un relativismo. Siento mucho que se haya llegado hasta aquí. Si para todo el mundo es un deber el discernimiento en conciencia en asuntos tan importantes que afectan derechos fundamentales —que no son nunca concesión de una mayoría—, para un católico todavía lo es más, y por esto los obispos con sede en Catalunya hemos pedido que cada cual haga un discernimiento muy serio antes de votar.
...
Si algún fiel cristiano, incluso un eclesiástico, se posiciona individualmente con respecto a ese tema, lo que interesa, en todo caso, es ver cuáles son los motivos que da, pero nadie puede descargar en él la propia responsabilidad personal.
En cualquier caso, los creyentes debemos estar muy comprometidos con estas instituciones tan básicas para toda la sociedad, como son la familia, la protección de la vida humana y la educación de los hijos, y debemos trabajar resueltamente a fin de que leyes moralmente injustas sean rectificadas o no prosperen en un futuro. Con esa decidida actitud de participación ciudadana los católicos hacemos un gran servicio de humanidad a todo nuestro pueblo. Ruego —y estos días lo hago especialmente a la Virgen María de Montserrat— para que seamos capaces de sacar adelante esa tarea que nos corresponde a todos los ciudadanos.
          † Jaume Pujol Balcells
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado
Presidente de la Conferéncia Episcopal Tarraconense
Tarragona, 3 de maig de 2006

Bisbats amb seu a Catalunya
(de la web de Conferència Episcopal Tarraconense)


Conferència Episcopal Espanyola:

Monográfico: Todos fuimos embriones

Casi un mil·lió d'avortaments a Espanya en 20 anys
(Mons. Francisco Gil Hellín, Arquebisbe de Burgos)

Hace unos días se hizo público el número de abortos «legales» cometido en España durante el año 2004: ochenta y cinco mil (de 2005 no hay datos oficiales). Todo el desglose de este dato es espeluznante: ha sido un 6,5 por ciento más que el año anterior; ha crecido en todas las comunidades; el 27,69 por cierto de las mujeres ha abortado más de una vez; el 23 por ciento de los niños abortados tenía más de doce semanas; la edad de las que cometen un aborto es cada vez más baja y cada día aumenta el número de las adolescentes. Al cabo de veinte años de aprobarse la ley que lo despenalizaba, en España se han cometido casi un millón de abortos. Es decir, se ha quitado la vida a casi un millón de seres inocentes e indefensos. Más número de personas que las que tiene la ciudad de Valencia y tantas como tienen juntas las provincias de Burgos, Álava, La Rioja y Soria.

Los horrores del nazismo y del estalinismo no están lejos de una civilización que se autocalifica y presume de progresista y democrática. Sin miedo a exagerar, se puede afirmar que estamos ante una situación totalitaria, donde el más fuerte impone su ley sobre el más débil. Todo esto se hace, además, con el consentimiento, al menos tácito, de los políticos y de los medios de comunicación de masas. Uno se pregunta cómo puede haber tanta hipocresía a la hora de valorar, por ejemplo, la guerra de Iraq y el aborto. ¿Qué habría ocurrido si en España se hubieran cometido ochenta y cinco mil penas de muerte en un año? Es impensable.

No hace mucho, la prensa nacional e internacional se escandalizaba, con razón, de la vejación a que algunos soldados norteamericanos habían sometido a algunas víctimas en Iraq. El clamor de la protesta se oyó en todo el mundo. Pues bien, este suceso es un cuento de blanca nieves si lo comparamos con lo que ocurre con los abortados: la mayoría son despedazados, otros son envenenados, otros, troceados mediante una legra o cuchillo de acero. Cuando superan las 21 semanas, se practica a la madre una cesárea, se extrae el feto vivo y se le deja morir.

Mientras ocurre lo que el filósofo y escritor, recientemente fallecido, Julián Marías, calificaba como el máximo desprecio de la vida humana en toda la historia de la humanidad, toda una sociedad permanece adormecida y permite un genocidio sin precedentes. Es verdad que ya comienza a decirse que el aborto es malo. Pero esto no basta. Un clamor inextinguible se levanta desde todas las partes de nuestra geografía –y desde el mundo entero- hasta el Cielo pidiendo justicia y misericordia.

¿Cómo es posible que no lo oigamos? ¿Cómo es posible que se ataque a la Iglesia por denunciar esta barbarie y sensibilizar tantas conciencias narcotizadas? ¿Cómo es posible permitir que tantas mujeres sigan engrosando el número de madres destrozadas al mirar los ojos de un niño, porque ven en ellos el retrato del que pudo ser suyo?

La Iglesia no tiene vocación de agorera de desventuras. Pero no puede dejar de clamar como los profetas de Israel, guste o disguste a la gente. Entre otras cosas, porque no puede dejar que tantas adolescentes arrastren de por vida el peso de su conciencia. Y porque tiene que defender la dignidad del hombre, aunque la dejen sola en el intento. Más aún, aunque la llamen retrógrada y antiprogresista. Es consciente, además, de que la mentira tiene los días contados –muchos o pocos, pero contados- y que la verdad termina abriéndose paso. Como prueba, ahí están los hornos crematorios de Hitler y las purgas de Stalin.

Mons. Francisco Gil Hellín, Arquebisbe de Burgos

LA LEY DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Una ley gravemente perniciosa (análisisdigital.com)

(14 de març de 2006)

Ante la licencia legal para clonar seres humanos y
 la negación de protección a la vida humana incipiente
(9 de febrer de 2006)

Ante la aprobación del Decreto Ley que aplica la Ley de Reproducción Asistida
(29 d'octubre de 2004)

 


Zenit.org:

Per què atempta contra la dignitat humana
 la llei espanyola de reproducció assistida
 (18 de maig de 2006)

Por qué atenta contra la dignidad humana
 la ley española de Reproducción Asistida

(18 de mayo de 2006)


Defensa de la vida / L'avortament

MEL GIBSON CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE EMBRIONES


Aquesta pàgina vol despertar consciències adormides, davant una situació gravíssima!!
DIGUES NO. SEREM MENYS RICS I MENYS PODEROSOS, PERÒ SEREM MÉS HUMANS!!
Aquest nou estatut "blinda" el crim horrorós de l'avortament (art. 41.5), que ja s'està fent de manera escandalosament impune a casa nostra. Vénen d'arreu d'Europa a matar els fills i filles: DIGUEM NO!!
NO SÓC NI DEL PP NI D'ERC (partits que respecto), SÓC SIMPLEMENT CRISTIÀ!!
(Per cert, prefereixo el 600 amb els dos nens, que un mercedes sense nens perquè els hem...)
 

Carta oberta d’un prevere català a l'Església de Catalunya / crònica de la lluita
Catalans(es), Tinguem seny, no ens precipitem vers la immoralitat!!


Dossier complert de la web en word:
 part1 (45 pàgines / 1,3MB), part2 (44 pàgines / 2,1MB), sencer (88 pàgines / 3,4MB)

Text Mare Teresa i Cas Horror Ginemedex / Cas Ginemedex i Aturem el Genocidi
 

Mare de Déu de la Font Santa. Castell de Subirats, mirador de Catalunya, presidint el Penedès..
(Himne a la Mare de Déu, sardana animada de l'aplec, imatges i fragments de vídeo)
 

Música religiosa de fons, d'un recent pelegrinatge a Terra Santa

 

Mn. Joan Manuel Serra i Oller, prevere /  e-mail: joan_manuel_s@hotmail.com

 


(Catalan to English free translator)